Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Αναφορά Περιστατικού

Μιλήστε!

Η Innova medical δεσμεύεται για ακεραιότητα και συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Σε περίπτωση που γίνετε μάρτυρες κάποιας συμπεριφοράς η οποία είναι αντίθετη με την Πολιτική της εταιρίας κατά της δωροδοκίας, σας ενθαρρύνουμε να μιλήσετε!

Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να υποβάλουν την αναφορά τους επώνυμα, ωστόσο αν κάποιος θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, η ταυτότητά του θα παραμείνει εμπιστευτική.

Σύρτε κι αφήστε αρχεία εδώ ή Περισσότερα