Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Πιστοποιήσεις

Η Εταιρεία Innova Medical διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 και EN ISO 13485:2012 από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό Πιστοποίησης TUV, καθώς και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Ε3/833/ ΦΕΚ 1329 τΒ/ 29-06-1999 και ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004.

Η Innova Medical έχει καθιερώσει σαν πολιτική της την επίτευξη και διατήρηση υψηλών προτύπων σε όλη την γκάμα των προϊόντων της. Τα πρότυπα αυτά είναι προσηλωμένα στις αρχές και τις απαιτήσεις των πλέον σύγχρονων και αποδεκτών εφαρμογών και πρακτικών με προσανατολισμό και στόχο την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ των πελατών και την OIKONOMIA.

Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η έρευνα και διάθεση νέων προϊόντων και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι μία διαρκής διαδικασία.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι μόνο ΠΟΙΟΤΙΚΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ αποδεσμεύονται και διατίθενται στην αγορά.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πελάτες της εταιρίας μας να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι τόσο από την αγορά των συστημάτων όσο και από την μετέπειτα υποστήριξη που τους παρέχουμε