Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Localite TMS Navigator

Localite TMS Navigator

Νευροπλοηγός για Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθισμό

Ο Νευροπλοηγός Localite TMS Navigator είναι ένα σύστημα πλοήγησης κατάλληλο για το Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθισμό (TMS) που μπορεί να παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε εργαστηρίου.

Περισσότερα