Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Ανθρώπινο Δυναμικό

Προσωπικό

Η Innova Medical απασχολεί σήμερα 25 άτομα τα οποία στελεχώνουν τα Τμήματα, Πωλήσεων, Τεχνικής Υποστήριξης, Κλινικής Υποστήριξης, Αποθήκης και Λογιστηρίου ενώ διαθέτει και ελεύθερους συνεργάτες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Το τμήμα τεχνικής και κλινικής υποστήριξης της Εταιρείας μας αποτελείται από έξι (6) μηχανικούς στην Αθήνα, δύο (2) στην περιοχή της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, και δύο (2) στην Κύπρο.