Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Κλινική Υποστήριξη

Η εταιρεία Innova Medical διαθέτει οργανωμένα Τμήματα Κλινικής Υποστήριξης, με εξειδικευμένους μηχανικούς Βιοϊατρικής τεχνολογίας για την πλήρη εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, στις παρακάτω περιοχές:

  • Αθήνα: Ελ. Βενιζέλου 63-71, Ν. Ιωνία
  • Θεσσαλονίκη: ( Υποκ/μα) : Ανδριανουπόλεως 14, Καλαμαριά
  • Κύπρος: Αγ. Φυλάξεως 88, Λεμεσσός

Η συστηματική Τεχνική αλλά και Κλινική εκπαίδευση των Μηχανικών της Innova Medical είναι μία συνεχής διαδικασία. Τα Συστήματα παραδίδονται στα Νοσοκομεία, τις Ιδιωτικές Κλινικές και τους Ιδιώτες Ιατρούς σε πλήρη λειτουργία και η εταιρεία αναλαμβάνει δωρεάν και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, την εκπαίδευση των Ιατρών, του Νοσηλευτικού προσωπικού ή των χειριστών, τόσο στην λειτουργία, όσο και στις κλινικές εφαρμογές.