Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Ηλεκτρομυογράφημα

Εξέταση για τη μελέτη του περιφερικού νευρικού συστήματος και των μυών

Με το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓφημα) εκτιμάται η λειτουργία των περιφερικών νεύρων, δηλαδή των νεύρων του σώματος και του νωτιαίου μυελού. Εκτός των περιφερικών νεύρων, μελετάται και η λειτουργία των μυών και της νευρομυϊκής σύναψης.

Το ΗΜΓφημα αποτελείται από αρκετές επιμέρους εξετάσεις. Μερικές από τις πιο συχνές είναι οι ακόλουθες:

την κινητική ταχύτητα αγωγής νεύρων,

την αισθητική ταχύτητα αγωγής νεύρων

το F-κύμα

το H-reflex

τη δοκιμασία επαναληπτικών ερεθισμών (decrement test)

την Ηλεκτρομυογραφία με τη χρήση πολύ λεπτού βελονοειδούς ηλεκτροδίου

Τα σύγχρονα συστήματα Ηλεκτρομυογραφίας, όπως το Dantec Keypoint Focus του Οίκου Natus / Dantec Δανίας διευκολύνουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων κατά τη διάγνωση νευρομυϊκών παθήσεων. Το Ηλεκτρομυογράφημα πραγματοποιείται από εξειδικευμένους Νευρολόγους σε οργανωμένα εργαστήρια Κλινικής Νευροφυσιολογίας.

Πιο αναλυτικά, το ΗΜΓφημα εκτελείται με την τοποθέτηση ειδικών λεπτών ομοαξονικών βελονοειδών ηλεκτροδίων (Dantec DCN Needles) εντός των μυών που χρήζουν διερεύνησης. Η ταχύτητα αγωγής των νεύρων, αξιολογείται με την εφαρμογή ηλεκτρικού ερεθίσματος πάνω σε βασικά νεύρα και την καταγραφή της απόκρισής τους με αυτοκόλλητα επιφανειακά ηλεκτρόδια σε άλλα σημεία καταγραφής του ιδίου νεύρου. Με τον Ηλεκτρομυογράφο υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης επιμέρους εξειδικευμένων & προηγμένων εξετάσεων όπως είναι η Ηλεκτρομυογραφία Μονήρους Ίνας (SFEMG), τα Προκλητά Δυναμικά (Οπτικά, Σωσματοαισθητικά, Ακουστικά), η Ανάλυση Τρόμου (Tremor Analysis) και τα Movement Related Potentials (MRPs).

Το ΗΜΓ έχει σημαντική διαγνωστική αξία σε παθήσεις που επαφίενται στο αντικείμενο πολλών ιατρικών ειδικοτήτων όπως στη Νευρολογία, την Ορθοπαιδική, τη Νευροχειρουργική, Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση κλπ.

Μερικές από τις παθήσεις αναφέρονται παρακάτω:

Βλάβη περιφερικών νεύρων ή νευρικών πλεγμάτων συμπεριλαμβανομένων του Συνδρόμου Καρπιαίου Σωλήνα, του Συνδρόμου Ωλενίου Αύλακος, της περιφερικής βλάβης του προσωπικού νεύρου, των βλαβών οσφυοϊερών ή αυχενικών νεύρων καθώς και ενός πλήθους σπανιότερων ή και σπανιότατων συνδρόμων

Πολυνευροπάθειες, γενικευμένη προσβολή περιφερικών νεύρων, οιασδήποτε αιτιολογίας (αισθητικές, κινητικές, αισθητικοκινητικές, κληρονομικές, εκφυλιστικές, μεταβολικές, τοξικές, παρανεοπλασματικές κ.α.)

Πολλαπλή μονονευρίτις

Μυοπάθειες, μυοσίτιδες, μυϊκές δυστροφίες, μυοτονίες

Προσβολή προσθίων κεράτων νωτιαίου μυελού ή κινητικών πυρήνων στελέχους εγκεφάλου (πλαγία μυατροφική σκλήρυνση, πολιομυελίτιδα κ.λπ.)

Μυασθένεια και μυασθενικά σύνδρομα

Parkinson's disease

Μυοκλονία