Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Ουροδυναμική Μελέτη

Διαγνωστική εξέταση του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

Η Ουροδυναμική Μελέτη είναι η δυναμική μελέτη της μεταφοράς, αποθήκευσης και κένωσης των ούρων από την ουροφόρο οδό. Αποτελείται από επιμέρους εξετάσεις που παρέχουν πληροφορίες για τη λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Μια ουροδυναμική μελέτη περιλαμβάνει την Ουροροομετρία, την Κυστεομανομετρία, τη Μελέτη Πίεσης/Ροής, την Ηλεκτρομυογραφία, την Προφιλομετρία ουρηθρικής πίεσης, τη Μέτρηση πίεσης σημείου διαρροής, τη Βιντεο-Ουροδυναμική και την Περιπατητική Ουροδυναμική (Current Concepts and Controversies in Urodynamics Christopher E. Kelly, MD and Robert J. Krane, MD).

Περιγραφή της εξέτασης

Η Ουροδυναμική Μελέτη πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Ουροδυναμικό εργαστήριο, που εξασφαλίζει την άνεση και την ιδιωτικότητα του ασθενή. Απαιτείται συνεργασία με τον Ιατρό Ουρολόγο και το νοσηλευτικό προσωπικό για την ομαλή διεξαγωγή της και δεν είναι επώδυνη.

Πιο αναλυτικά, ο ασθενής τοποθετείται στην επιθυμητή θέση (όρθιος, καθιστός, ύπτια ή σε γυναικολογική θέση) ανάλογα με την κλινική περίπτωση και τοποθετούνται ειδικοί λεπτοί καθετήρες στην κύστη (δια της ουρήθρας) και στο ορθό. Τα ούρα που θα διαφύγουν (σε περιπτώσεις ακράτειας) ή που θα ουρήσει ο ασθενής οδηγούνται στο ουροροόμετρο. Εάν χρησιμοποιείται ηλεκτρομυογραφία σφιγκτήρων μυών πυελικού εδάφους, τοποθετούνται επίσης αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στην περιοχή του περίνεου. Στις περιπτώσεις νευρογενούς κύστης όπου η ηλεκτρομυογραφία σφιγκτήρων πυελικού εδάφους είναι άκρως απαραίτητη μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ηλεκτρόδια τύπου βελόνης.

Η κύστη του ασθενούς γεμίζει προοδευτικά με τη βοήθεια ειδικής αντλίας μέσω του καθετήρα της κύστεως. Σε όλη τη φάση της πλήρωσης της κύστης καταγράφονται οι πιέσεις καθώς και ενδεχόμενη απώλεια ούρων. Παράλληλα ο ασθενής αναφέρει την αίσθηση και την επιθυμία του για ούρηση. Όταν τερματιστεί η φάση πλήρωσης, δίδεται στον ασθενή η εντολή να ουρήσει (φάση κένωσης). Η ούρηση γίνεται με τον καθετήρα εντός της ουρήθρας καθώς αυτός είναι λεπτός και τα ούρα «περνούν παραπλεύρως». Κατά τη φάση της κένωσης μετράται η πίεση που αναπτύσσεται προκειμένου να εξέλθουν τα ούρα και συσχετίζεται με τη ροή των ούρων.

Οι διαταραχές της ούρησης μπορούν να ταξινομηθούν σαν προβλήματα της αποθήκευσης των ούρων, σαν προβλήματα της κένωσης της ουροδόχου ή σαν συνδυασμός τους όπως προτείνει ο Wein. Τα προβλήματα αποθήκευσης περιλαμβάνουν την συχνοουρία την επείγουσα αναγκαστική ούρηση, την ακράτεια των ούρων και τον πόνο. Τα προβλήματα κένωσης την δυσκολία έναρξης της ούρησης, ελαττωμένη ροή ούρων και επίσχεση των ούρων. Τα αίτια για τα προβλήματα αποθήκευσης και κένωσης διαχωρίζονται στην αδυναμία αποθήκευσης (ευθύνεται η κύστη, ευθύνεται η ουρήθρα), την αδυναμία κένωσης (ευθύνεται η κύστη) ή και σε ψυχογενή αίτια.

Η ουροδυναμική μελέτη που πραγματοποιείται με τη χρήση συστημάτων του Οίκου MMT / Dantec είναι πλήρως ελεγχόμενη, ασφαλής και είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της International Continence Society (ICS). H μελέτη καλείται να συμπληρώσει το πακέτο των κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων προκειμένου να αποσαφηνιστούν δύσκολα θέματα και να παρθούν οι κατάλληλες θεραπευτικές αποφάσεις.