Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Dolphin4D

Dolphin4D

Διακρανιακό Υπερηχογράφημα

Τα συστήματα Διακρανιακού Doppler Dolphin4D επιτρέπουν την μη επεμβατική αξιολόγηση της αιματικής ροής των εγκεφαλικών αρτηριών (ηχοανατομία αγγείων εγκεφάλου). Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν εκτίμηση στη διάγνωση και επιτήρηση της εγκεφαλικής αγγείωσης υποστηρίζοντας τον Ιατρό με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας ασθενή.

Περισσότερα