Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Innova Medical

Ιστορικό

Η Εταιρεία Innova Medical ιδρύθηκε στις 29 Ιουνίου 1999 στην Αθήνα με έδρα τον Δήμο της Νέας Ιωνίας και συγκεκριμένα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 63-71.

Αντικείμενο της Εταιρείας αποτελεί η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ιατρικών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων, προσφέροντας ιατρικές λύσεις και μεθόδους θεραπείας, μέσω αποκλειστικής αντιπροσώπευσης διεθνώς αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων, παρέχοντας κλινική και τεχνική υποστήριξη σε κάθε στάδιο.

Ανάπτυξη

Αρχική δραστηριότητα της Εταιρείας αποτέλεσε η είσοδος στην Ιατρική αγορά αποτελεσματικότερων κλινικών μεθόδων και προϊόντων στον τομέα της αισθητικής Δερματολογίας, πλαστικής και αγγειακής Χειρουργικής, απαρχής της συμφωνίας αποκλειστικής αντιπροσώπευσης σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον Οίκο Syneron Candela Laser Corporation Αμερικής.

Πολύ σύντομα την ίδια χρονιά, η Innova Medical επέκτεινε την γκάμα των προϊόντων της, εισάγοντας στην ιατρική αγορά υψηλής ποιότητας διαγνωστικό εξοπλισμό στους τομείς της Νευρολογίας σε συνεργασία με τη Natus Αμερικής (πρώην Medtronic/Dantec Δανίας), της Ουρολογίας σε συνεργασία με τη Dantec / Medtronic Δανίας και της Γαστρεντερολογίας σε συνεργασία με την Standard Instruments Γερμανίας.

Ακολουθούμενη από επιτυχή αποτελέσματα και προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική, η Εταιρεία σταδιακά ανέπτυξε ακόμη περισσότερο την γκάμα των προϊόντων και τις δραστηριότητές της, συνάπτοντας νέες συμφωνίες αποκλειστικής αντιπροσώπευσης. Ως αποτέλεσμα της σταθερής και επιτυχούς πορείας, η Innova Medical σήμερα προσφέρει πληθώρα λύσεων και προϊόντων στους τομείς της Αισθητικής Δερματολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής, Νευρολογίας, Ουρολογίας, Γαστρεντερολογίας, Γυναικολογίας, και Χειρουργικής.

Εγκαταστάσεις

Ο χώρος εγκαταστάσεων της επιχείρησης συνίσταται από τους χώρους των γραφείων, με οργανωμένο τμήμα Πωλήσεων, μηχανογραφημένο Λογιστήριο, Αποθήκη με πλήρες stock ανταλλακτικών και αναλωσίμων καθώς και άρτιο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης με πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος, όπου λαμβάνουν χώρα επιδείξεις των συστημάτων. Η επιχείρηση εκτείνεται συνολικά σε 600 τ.μ. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα, άρτιων υπηρεσιών στην πόλη της Θεσσαλονίκης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 14.

Σκοπός

Η αποστολή της Εταιρείας είναι η βελτίωση των θεραπευτικών και διαγνωστικών μέσων στους ιατρικούς τομείς όπου αυτή δραστηριοποιείται, διαθέτοντας και υποστηρίζοντας πολύτιμα, καινοτομικά και υψηλής τεχνολογίας προϊόντα στην αγορά της Ελλάδος και της Κύπρου.

Επιχειρηματικός σκοπός της Innova Medical είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εξοπλισμού και υποστήριξης σε ανταγωνιστικό κόστος, διατηρώντας τις στρατηγικές συνεργασίες με τους κατασκευαστές που εκπροσωπεί και η επένδυση σε πόρους με στόχο την υιοθέτηση νέων ιδεών και προϊόντων.

Η Εταιρεία είναι προσηλωμένη στην παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών μάρκετινγκ και πωλήσεων, καθώς και στην εφαρμογή τεχνικής και κλινικής υποστήριξης υψηλού επίπεδου, σχεδιασμένη με την εμπειρία της διεύθυνσης.

Η Innova Medical επιμένει στις υψηλότερες αξίες επαγγελματισμού και ηθικής προς τους ασθενείς, τους ιατρούς, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και μετόχους της. Επιπρόσθετα η Εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην συνεισφορά της Κοινωνίας όπου ζούμε και εργαζόμαστε.