Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Ηλεκτρομυογραφία

Με το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓφημα) εκτιμάται η λειτουργία των περιφερικών νεύρων, δηλαδή των νεύρων του σώματος και του νωτιαίου μυελού. Εκτός των περιφερικών νεύρων, μελετάται και η λειτουργία των μυών και της νευρομυϊκής σύναψης.

Περισσότερα


Ηλεκτροεγκεφαλογραφία

Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓφημα) είναι η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος αποτελείται από δισεκατομμύρια κύτταρα. Το καθένα από αυτά παράγει και μεταδίδει απειροελάχιστα ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία αθροιζόμενα με εκείνα των άλλων νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου δίνουν μεγαλύτερα σήματα τα οποία μπορούμε να καταγράψουμε.

Περισσότερα


Μαγνητικός Ερεθισμός

Ο επαναληπτικός Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός (rTMS) αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης της ανθεκτικής κατάθλιψης, που έχει λάβει την έγκριση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).

Περισσότερα


Ουροδυναμική

Η Ουροδυναμική Μελέτη είναι η δυναμική μελέτη της μεταφοράς, αποθήκευσης και κένωσης των ούρων από την ουροφόρο οδό. Αποτελείται από επιμέρους εξετάσεις που παρέχουν πληροφορίες για τη λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.

Περισσότερα