Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

LN-100

Σύστημα απαγωγής καπνού
Οίκος : TBH       DE
Σύστημα απαγωγής καπνού που εγκλωβίζει σωματίδια σκόνης, τοξικά αέρια και επικίνδυνα μικροσωματίδια μεταφερόμενα με τον αέρα και τα οποία μπορεί να περιέχουν μολυσματικά χημικά, βακτήρια και ιούς.

Το σύστημα απαγωγής καπνού έχει άριστη εφαρμογή σε επεμβάσεις όπως:

 Γενικής χειρουργικής

 Ηλεκτρικής διαθερμίας

 Πλαστικής χειρουργικής

 Laser Αισθ. Δερματολογίας

 Ενδοσκοπικές κ.λ.π.

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα εγκλωβισμού οργανικών σωματιδίων μέχρι και 0,12μm και αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος 99,9997%. Τα μολυσματικά σωματίδια απορροφούνται και εγκλωβίζονται από ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας σύστημα. Ο φιλτραρισμένος αέρας ανακυκλώνεται στον χώρο.