Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

MagPro Compact

MagPro Compact

Μαγνητικός Ερεθιστής (Διάγνωση)

Το σύστημα Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού MagPro Compact είναι σχεδιασμένο για κλινική χρήση σε συνδυασμό με εξοπλισμό Ηλεκτρομυογραφίας (EMG). Το MagPro Compact προορίζεται για διαγνωστική χρήση και συγκεκριμένα για τη μέτρηση των Κινητικών Προκλητών Δυναμικών (MEP).

Περισσότερα


MagPro R20 (NEW!)

MagPro R20 (NEW!)

Μαγνητικός Ερεθιστής (Διάγνωση, Θεραπεία, Έρευνα)

Το σύστημα Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού MagPro R20 αποτελεί τη βέλτιστη και πιο οικονομική λύση για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Επίσης, μπορεί να τρέξει τα περισσότερα από τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στη θεραπευτική έρευνα. Είναι πολύ απλό στη χρήση και προσφέρει εύκολη δημιουργία πρωτοκόλλων.

Περισσότερα


MagPro R30

MagPro R30

Μαγνητικός Ερεθιστής (Διάγνωση, Θεραπεία, Έρευνα)

Το σύστημα Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού MagPro R30 αποτελεί ένα προηγμένο, υψηλής απόδοσης σύστημα σχεδιασμένο κυρίως για κλινική χρήση. Το MagPro R30 μπορεί να τρέξει διαδοχικά πληθώρα πολύπλοκων και εξειδικευμένων πρωτοκόλλων. Προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα αναβάθμισης σε υψηλότερες συχνότητες.

Περισσότερα


MagPro R30 with Option

MagPro R30 with Option

Μαγνητικός Ερεθιστής (Διάγνωση, Θεραπεία, Έρευνα)

Το σύστημα Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού MagPro R30 with option αποτελεί ένα προηγμένο, υψηλής απόδοσης σύστημα σχεδιασμένο κυρίως για κλινική χρήση. Το MagPro R30 option μπορεί να τρέξει διαδοχικά πληθώρα πολύπλοκων και εξειδικευμένων πρωτοκόλλων. Προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα αναβάθμισης σε υψηλότερες συχνότητες. Με την προσθήκη του MagOption προσφέρονται προηγμένες δυνατότητες ερεθισμού.

Περισσότερα


MagPro R100

MagPro R100

Μαγνητικός Ερεθιστής (Διάγνωση, Θεραπεία, Αποκατάσταση, Έρευνα)

Το σύστημα Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού MagPro R100 είναι ένα προηγμένο, υψηλής απόδοσης σύστημα ιδανικό για νευρωνική και μυϊκή διέγερση. Το MagPro R100 αποτελεί μαγνητικό ερεθιστή υψηλής ποιότητας που αναπτύχθηκε για κλινική έρευνα στο χώρο της αποκατάστασης (rehabilitation). Το MagPro R100 αποδίδει συχνότητες έως και 100Hz σε σχετικά χαμηλές εντάσεις, οι οποίες είναι κατάλληλες για νευρωνική και μυϊκή διέγερση.

Περισσότερα


MagPro X100

MagPro X100

Μαγνητικός Ερεθιστής (Διάγνωση, Θεραπεία, Αποκατάσταση, Έρευνα)

Το σύστημα Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού MagPro X100 είναι ένα προηγμένο, υψηλής απόδοσης σύστημα σχεδιασμένο κυρίως για ερευνητική χρήση. Το MagPro R100 αποτελεί μαγνητικό ερεθιστή υψηλής ποιότητας για τον ερευνητή με πληθώρα επιλογών στις παραμέτρους ερεθισμού για κλινική έρευνα στο χώρο της αποκατάστασης (rehabilitation). Το MagPro R100 αποδίδει συχνότητες έως και 100Hz σε υψηλές εντάσεις και προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασμού κυματομορφών και παλμοσειρών.

Περισσότερα


MagPro X100 with Option

MagPro X100 with Option

Μαγνητικός Ερεθιστής (Διάγνωση, Θεραπεία, Αποκατάσταση, Έρευνα)

Το σύστημα Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού MagPro X100 είναι ένα προηγμένο, υψηλής απόδοσης σύστημα σχεδιασμένο κυρίως για ερευνητική χρήση. Το MagPro X100 αποτελεί μαγνητικό ερεθιστή υψηλής ποιότητας για τον ερευνητή με πληθώρα επιλογών στις παραμέτρους ερεθισμού. για κλινική έρευνα στο χώρο της αποκατάστασης (rehabilitation). Το MagPro X100 αποδίδει συχνότητες έως και 100Hz σε υψηλές εντάσεις και προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασμού κυματομορφών και παλμοσειρών. Με την προσθήκη του MagOption προσφέρονται, επιπλέον, προηγμένες δυνατότητες ερεθισμού.

Περισσότερα


Coils

Coils

Μαγνητικός Ερεθιστής υψηλών προδιαγραφών

Πλήρης σειρά πηνίων

Πλήρης σειρά πηνίων για όλα τα συστήματα Διακρανιακής Μαγνητικής Διέγερσης.

Περισσότερα